Ελλάδα μου Αγαπημένη μου Πατρίδα Ελένη Ανουσάκη

greece-all-time_b1

Advertisements

Ψηφοφορία: Αγαπάτε την Ελλάδα;

GREECE Is Wonderful

Good morning from Greece
the most beautiful country
of the world the love i have
for my country you’re call to
the meet love it and to see all the
great parties the islands hear the
songs to learn the great kitchen
of the deserts of wonderful Greece
Is waiting for you to your tour
friendship with respect and joy
Eleni Anousaki from Greece